Nantes 2008

Alle med medalje. En engelskmann, en svenske, to bergensere og Vigdis.
Rolf og Arild med sølvmedalje i dobbel.